ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้ว
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่หน้างาน รับสมัครจำนวน 300 คน

ประกาศ!!
 สามารถสมัครและแจ้งโอนเงิน ค่าสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม 2566
หากเลยวันดังกล่าว ระบบจะตัดชื่อออก และถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้