เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็มจำนวน 1,000 คนถ้วยรางวัล Overall Minimarathonเสื้อ VIP


ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ Minimarathon
บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร